Beste modelvliegers van het ARMC,

Wij krijgen steeds meer vragen of er weer gevlogen kan worden en geven hier graag een reactie op.  

Wij snappen die frustratie heel goed, maar dat geldt ook voor andere sport- en/of clubactiviteiten binnen de luchtvaart en andere takken van sport. Golfbanen zijn ook gesloten, terwijl je daar bij uitstek voldoende afstand van elkaar kan nemen om maar een voorbeeld te noemen.

Het gaat de overheid erom het risico van besmetting zoveel mogelijk te beperken door thuis te blijven en alleen maar voor noodzakelijke gevallen naar buiten te gaan en/of te reizen.

Naast de maatregelen van de Rijksoverheid zijn er plaatselijk extra beperkingen opgelegd door de lokale overheden, gemeentes en veiligheidsregio’s. In mijn omgeving is elke vorm van clubactiviteit verboden op dit moment en dat zal wellicht in jullie geval ook zo zijn.

Wij als KNVvL kunnen clubs alleen maar adviseren de maatregelen van de overheid op te volgen. Het is de verantwoording van het bestuur van een club om dat advies ter harte te nemen of niet.

Mochten jullie nu al willen gaan vliegen op het modelvliegveld onder bepaalde voorwaarden zonder instemming van de gemeente, dan is dat volledig voor verantwoording van de eigen vereniging. Enkele andere clubs hebben dat ook al geprobeerd en hebben een waarschuwing gekregen van de lokale handhaving. Als blijkt dat je toch in strijd met lokale verordeningen en/of maatregelen van de rijksoverheid hebt gehandeld en dat wordt geconstateerd, heb je mogelijk een probleem van € 390,00 per persoon en € 4000,00 voor de club en heb je geen goede beurt gemaakt bij de gemeente die je later wellicht weer nodig hebt voor de erkenning van je veld.

‘Ondanks de versoepeling die met name voor jeugd in landelijke richtlijnen wordt geboden, kiezen we daar als ARMC om praktische redenen niet voor. De besturen van ARMC en VMVC overleggen voortdurend met elkaar. Mocht het VMVC met een protocol komen, volgens landelijke of regionale richtlijnen, dan zal de ARMC dat vanzelfsprekend volgen en u daarvan op de hoogte stellen. Lesvliegen wordt vanaf heden via de online flight simulator, op het virtuele VMVC veld gedaan’.

Nog even volhouden is ons devies.

Als bestuur ARMC vinden we dat we ons moeten conformeren aan het landelijk standpunt. Er wordt dus niet gevlogen op Uddel.

Na 20 mei zullen we alles nogmaals bekijken en jullie berichten.