We organiseren diverse thema avonden. Soms worden deze uitgebreid gepland en voorbereid, soms ook ontstaat spontaan het idee om met elkaar aan een bepaald thema aandacht te besteden. Thema’s die regelmatig terugkomen zijn het onderhoud en het laden van accu’s, maar ook het leren vliegen met alles wat daarbij aan de orde komt. Meer spontane avonden kunnen zijn: Uitleg over het snijden van schuimvleugels of over aerodynamica, bezoek aan andere clubs of tentoonstellingen. Ook hebben we al wel met een aantal mensen een bepaald type vliegtuig massaal gebouwd, of samen een eigen vliegsimulator voor op de PC gemaakt.
In elk geval hebben we dergelijke thema’s op basis van de rode draad: elkaar inspireren door kennis te delen.