Privacyverklaring VMVC-AeroDynamic

Artikel 1: Inleiding

Artikel 2: Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dit is de privacy verklaring van de Veluwse Model Vlieg Club Aero-Dynamic, Verder de VMVC-AeroDynamic. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we via contacten verkrijgen. Hiermee voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw gegevens zijn voor ons erg belangrijk en wij doen ons uiterste best om de gegevens te beschermen. Om uw belangen als lid, donateur, adverteerder of sponsor te kunnen behartigen hebben we echter wel persoonsgegevens nodig. Verder in dit stuk noemen we dat dienstverlening. We hebben (persoons)gegevens van u ontvangen d.m.v. een inschrijf formulier, via mailcontact, door inschrijving op de nieuwsbrieven of door persoonlijk contact tussen u en de leden of het bestuur van de VMVC-AeroDynamic.

Voor haar dienstverlening kan de VMVC-AeroDynamic de volgende gegevens verwerken:

Uw voor-, achternaam, geslacht en eventuele titulatuur Uw
(zakelijke) adresgegevens Uw telefoonnummer(s)
Uw e-mailadres(sen)Links naar sociale media

Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

  • Alle zaken die wij moeten verrichten ten aanzien van de ledenadministratie
  • Alle zaken die wij moeten verrichten voor contributieverwerking
  • Voor leden: Uw aanmelding bij de KNVvL (Registratie als lid, instructeur, examinator of als jurylid en ten aanzien van uw secundaire WA verzekering voor modelvliegen.
  • Het verzenden van nieuwsbrieven en het versturen van uitnodigingen voor evenementen of bijeenkomsten
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren
  • Opslag van gegevens om de met u overeengekomen dienstverlening te moeten uitvoeren
  • Opslag van gegevens om te voldoen aan de wettelijke en/of belastingtechnische eisen

Artikel 3: Bewaartermijn

Artikel 4: Delen met anderen
Artikel 5: Data Protection Impact Assessment

De VMVC-AeroDynamic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en we verwijderen gegevens die we niet langer nodig hebben. Wanneer de
dienstverlening eindigt bewaren we sommige gegevens op basis van de
wettelijke bewaartermijnen. Na de wettelijke bewaartermijnen
vernietigen we alle gegevens.

De VMVC-AeroDynamic verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de overeengekomen dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In de Nederlandse vertaling van de AVG wordt de term data protection impact assessment (DPIA) gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd.

Organisaties hoeven, zodra de AVG geldt, niet voor elke gegevensverwerking een DPIA uit te voeren. Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt). Dat is in ieder geval zo als een organisatie:

systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert,
waaronder profiling;
op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt;
op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

De gegevens die de VMVC-AeroDynamic verzamelt vallen niet onder een hoog privacy risico en derhalve is een DPIA dan ook niet noodzakelijk.

Artikel 6: Websitebezoek

Op de website van de VMVC-AeroDynamic kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De VMVC-AeroDynamic kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 7: Google analytics

De ARMC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en eventueel hoe effectief eventuele
Adwords-advertenties van de VMVC-AeroDynamic bij Google zoek resultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor
meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de VMVC-AeroDynamic te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
De VMVC-AeroDynamicheeft hier geen invloed op. De VMVC-AeroDynamic heeft Google geen toestemming gegeven om via de VMVC- AeroDynamic verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Artikel 9: Beveiligen

Artikel 10: VMVC Aero-Dynamic

De ARMC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en eventueel hoe effectief eventuele
Adwords-advertenties van de VMVC-AeroDynamic bij Google zoek resultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor
meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de VMVC-AeroDynamic te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
De VMVC-AeroDynamic heeft hier geen invloed op. De VMVC-AeroDynamic heeft Google geen toestemming gegeven om via de VMVC- AeroDynamic verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

(sub)domeinen

www.armc.nl is een website van De VMVC-AeroDynamic. Er zijn geen subdomeinen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretarisvmvcaerodynamic@gmail.com. De VMVC-AeroDynamic zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren. Bij verzoek tot inzage in persoonlijke gegevens zullen we een “proof of identity” vragen, zoals een kopie van uw ID of rijbewijs, om er zeker van te zijn dat we de informatie aan de juiste persoon verstrekken.

De VMVC-AeroDynamic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de VMVC-AeroDynamic verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de VMVC-AeroDynamic via secretarisvmvcaerodynamic@gmail.com

Contact

De VMVC-AeroDynamic is als volgt te bereiken:

Schepenenveld 233
7327 CD Apeldoorn
Telefoon: 055-5417385
e-mail: secretarisvmvcaerodynamic@gmail.com KvK nummer: 40101849