Mocht je dagelijks bij willen houden of je mag vliegen of dat er eventueel gebieden zijn waar je even niet mag vliegen. Er komen dagelijks s NOTAMS uit.

Afkortingen:

UAV Unmanned Aircraft Vehicle ( Alles wat onbemand rondvliegt)

NOTAM: Notice to Airman . Bij de Luchtmacht ook vaak Air Force DoD genoemd: Air Force Department of Defense Notice to Airman

LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland

ECAC European Civil Aviation Conference Europese burgerluchtvaartconferentie  

AMC Acceptable Means of Compliance Aanvaardbare methoden van goedkeuring

Hoe kom je snel bij de Notams voor Nederland?

Klik op deze link en tik in het rechthoekje EHAA en vervolgens op view notam en dan verschijnen de NOTAMS voor Nederland op je scherm.

Wanneer komt een NOTAM uit:

Notam is tot hoogtes tot 400 meter in laagvlieggebied. Hij wordt 2x per dag ververst. Meestal over activiteiten die binnen 14 dagen staan te gebeuren.

Wie geeft een NOTAM uit:

LVNL

Hier kun je een NOTAM bekijken

Allernieuwste uitleg door KNVvL per nov 2022; zeer goede uitleg. Module Notam. Helemaal onderin naar echts scrollen. Maar het blijft lastig hoor. Alleen voor de doorbijters!! Klik hier.

Wie moeten er op de NOTAM kijken vooraf aan het vliegen?

Recreatieve dronevliegers hoeven zich volgens de Regeling modelvliegen niet op de hoogte te stellen van NOTAMs voordat ze met hun drone gaan vliegen. Toch kan men wel in de problemen komen als men met een hobbydrone in een tijdelijk gesloten luchtruim vliegt. Denk hierbij aan het verbod op drones tijdens Sail of koningsdag: ook recreatieve dronepiloten werden geacht op de hoogte te zijn van dit vliegverbod.

Beroepsmatige dronepiloten – ook diegenen die vliegen onder het ROC-light – dienen tijdens hun vluchtvoorbereiding altijd kennis te nemen van NOTAMs die betrekking hebben op het gebied waar hun drone-operatie uitgevoerd gaat worden. Feitelijk hoeft men daarbij alleen te kijken naar NOTAMs die slaan op de vlieghoogte 0-150 voet (ROC-light) of 0-450 voet (ROC), want hoger mag je met je drone toch niet vliegen.

Hoe komen jouw wensen in een Notam:

Voorbeeld je organiseert een groot evenement – BBQ in Beekbergen –  en wilt dit graag in een NOTAM terug zien, zodat je zeker weet , dat er geen ongewenst vliegend voorwerp stoort bij jouw event: Je kan het hier melden: https://notaminfo.com/export Inloggen, account maken en beschrijven en dan kant het door de LVNL in een NOTAM uitgegeven worden. ( Het is maar een voorbeeld!!)

Wat zijn kleine ronde rode cirkeltjes op de plek van je huidige vliegveld?

Dat zijn geplande dronevlucht. Meestal is dat een vliegveld, zoals aangemeld bij de kNVvL. KNVvL aangesloten clubs hebben zo’n rondje op de kaart staan. Op de kaart zijn deze meestal direct te herkennen als kleine rode rondjes, met als aanduiding UAV. Als je op dat rondje klikt komt meestal de naam van de vliegclub naar voren.

De Notams zijn te downloaden via: https://www.notams.faa.gov/dinsQueryWeb/
In het vak linksboven staat NOTAM Retrieval.
Type in het vak daaronder EHAA (Dat is de code voor Nederland)
Druk dan op view Notams.
Dan krijg je alles zichtbaar. Hert is wel cryptische taal. De uitleg kun je terugvinden in het AIP: https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/publicaties-voor-luchtvarenden en dan de eAIP downloaden.
Dit is allemaal verplicht voer voor PPL piloten….. vroeger was alles op papier tegren betaling, nu op internet gratis …

Hier een uitleg hoe je snel een Notam kan bekijken voor een specifiek tijdsvak in jouw gebied:

Notams uitleg 2022

NOTAM: Notice to airmen 


Hier worden alle (tijdelijke) uitzonderingen gemeld op geldende regels met betrekking tot het luchtruim. Iedereen die van het luchtruim gebruik maakt wordt geacht de Notams te bekijken en te bezien of er een Notam van kracht is op de dag tijd en locatie waarop je gaat vliegen.

Het is echter vrijwel ondoenlijk om alle Notams na te kijken als je even besluit om te gaan modelvliegen. Toch kun je ermee te maken krijgen.   
Soms is een Notam zo verstrekkend dat we daar een bericht van laten rondgaan, bijvoorbeeld als er een militaire oefening is en we gedurende een dag helemaal niet mogen vliegen.

Voorbeeld: Deze is actueel voor ons vliegveld op Elspeterheide en geldt op donderdag 17 februari. Er zijn dan militaire laagvliegoefeningen te verwachten van 15:00 uur tot 21:30 uur. Klik op deze link en klik door voor gedetailleerde informatie.    

Op de Site van de KNVvL worden actuele beschikkingen genoteerd:

Die zijn afgeleid van Notams.  https://www.knvvl.nl/evenementen/beschikkingen
Goed om er eens op te kijken en ook op documenten door te klikken. Als er een mededeling staat, die je herkent voor jouw gebied, kun je daar op doorklikken.

Hier vind je de Notams betreffende – bijvoorbeeld -het vliegveld Teuge
https://metar-taf.com/nl/notam/EHTE

En een aantal die te maken hebben met het lesvliegen (echte luchtvaart)  
https://www.vliegles.nl/notams

Praktisch gebruik:
Het belangrijk om je bewust te zijn dat Notams bestaan, maar zeker ook van een belangrijke basisregel: Bemand luchtverkeer gaat altijd voor onbemand lucht verkeer. Dat betekent dat als er een bemand luchtvaartuig het modelvliegveld binnen ons vlieggebied nadert, dan zet je als modelvlieger meteen de landing in. Het kan immers zijn dat er zonder dat je het weet een Notam geldt, of dat er een calamiteit is.