Waarom zou je lesnemen  

Een modelvliegtuig besturen doe je niet zomaar, hoe makkelijk het ook lijkt. De VMVC-AeroDynamic heeft een goed ontwikkeld lesprogramma opgezet. Dat doen we al zo sinds 2003 en vele aspirant piloten hebben via die weg een landelijk erkend modelvliegbrevet gehaald.

Daar komt bij dat men in Nederland te maken heeft met regelgeving. Niet leuk, maar we hebben ons er wel aan te houden. Ons lesprogramma bevat veel zaken die wel heel erg dwingend lijken en dat misschien ook wel zijn. Realiseer je dat we mensen opleiden om het modelvliegen goed en verantwoord te doen en dat zij vervolgens in grote vrijheid  kunnen modelvliegen. Met je behaalde brevet ben je immers op vrijwel alle velden ter wereld welkom.    

Hier beschrijven we enerzijds hoe het programma werkt. Anderzijds geven we informatie over hoe we ertoe gekomen zijn om het programma op onze manier te organiseren. Ons lesprogramma is overigens afgeleid van het BVM (Basis Veiligheidsreglement Modelvliegen) van het KNVvL, de enige landelijke koepel voor recreatieve luchtsporten. https://www.knvvl.nl/modelvliegsport/veiligheid 

Het VMVC-AeroDynamic modelvliegles programma: 2 Roosterperiode’s per jaar   

Leerlingen melden zich voor het lesprogramma aan en nemen na een intakegesprek deel aan een informatieve briefing.

Er kan het hele jaar door gelest worden, maar we focussen ons op 2 roosterperiodes per jaar. Globaal vanaf 1 april tot de zomervakantie en vanaf 1 september tot de winter. In die roosterperiode staan er elke week 2 instructeurs ingeroosterd. Ze geven dan les op zaterdag van 10:00 uur tot 13:00 uur. Het maakt niet uit of er maar 1 of meerdere leerlingen zijn. Er zijn vrijwel altijd 2 instructeurs op het veld. Buiten de lesperiode kan er ook gelest worden, maar dan moet de leerling zelf een afspraak met een van de instructeurs maken. De clubavond op dinsdag is daar de beste plaats voor, maar dat kan natuurlijk ook telefonisch of via een Whatsapp groep binnen de vereniging. 

De Instructeurs

De VMVC-AeroDynamic heeft 9 mensen die instructeursbevoegdheid hebben. Zij worden ingeroosterd en dat rooster kan op de website worden bekeken. Omwille van de privacy geven we geen contactgegevens. Binnen de VMVC-AeroDynamic bestaan meerdere Whatsapp groepen, zoals in dit geval voor de instructeurs of een groep waarin leerlingen en instructeurs zitten. In die laatste wordt alle communicatie gevoerd tijdens de roosterperioden. 

Verantwoordelijkheden

 • Binnen de VMVC-AeroDynamic is het hebben van een modelvlieg brevet verplicht. Dat heeft vooral te maken met veiligheid, maar ook met het elkaar bescherming bieden. Bij een vereniging gaat het er immers om dat mensen met een gezamenlijke passie zich verenigen om die passie te kunnen ontwikkelen en te beleven. Dat mag nooit ten koste van elkaar gaan. Het bestuur (vrijwilligers) kunnen door gezagsdragers of verzekeraars aangesproken worden op onverantwoord gedrag. Dat is niet erg zolang alle leden ook hun best ervoor doen zich aan de afspraken te houden. De vereniging heeft bijvoorbeeld via de KNVvL een secundaire WA verzekering, die door de leden veroorzaakte schade vergoedt, als de eigen WA verzekering dat om welke reden niet doet. 
 • Mensen die geen brevet hebben zijn niet gedekt door die verzekering. Als je in het lesprogramma zit, dan ben je wel gedekt, omdat de instructeur dan als bestuurder wordt aangemerkt. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom je als leerling bij de VMVC-AeroDynamic nooit alleen mag vliegen. 
 • Naast het verzekeringsaspect spelen nog de afspraken die met de grondeigenaar gemaakt zijn. Die liggen vast in het veldreglement. Daar staat bijvoorbeeld in op welke dagen en tijden er gevlogen mag worden. 
 • Leerlingen zijn ook leden van de vereniging en alleen al om die reden verplicht zich aan de gemaakte afspraken en reglementen te houden. Buiten de roosterperiode zijn zij zelf verantwoordelijk om een modelvliegvriend met instructeursbevoegdheid te vragen om samen te gaan lessen. 
 • Verder ben je verantwoordelijk voor een eigen vliegtuig met besturingsapparatuur, liefst met een leerling trainer systeem. Bij ons wordt veel gevlogen met zenders die mode 1 zijn ingesteld (gas op de rechter stuurknuppel).
 • En je bent ervoor verantwoordelijk om je logboek bij je te hebben en dat  aan de dienst doende instructeur te geven en die ook  te vragen het voor je in te vullen.

Afspraken die we maakten met onze ervaren piloten

 • Tijdens de roosterperioden is op zaterdag van 10:00 uur tot 13:00 uur het veld gereserveerd voor de mensen in het lesprogramma. De instructeurs zien op naleving toe. De deal die we met de ervaren piloten hebben gemaakt is dat leerlingen niet zonder instructeur op andere momenten komen vliegen. 

De geschiedenis van ons lesprogramma

Toen het lesprogramma nog niet bestond waren startende modelvliegers zeer afhankelijk van bereidwillige ervaren piloten. In eerste instantie waren dat er meerdere maar naarmate er meer leerlingen kwamen nam die bereidwilligheid gaandeweg af. Men komt immers gewoon naar het veld om lekker zelf ongestoord te kunnen vliegen. Dat is de hoofdreden dat wij met ingeroosterde instructeurs zijn gaan werken. In een roosterperiode is een instructeur dan ca. 3 keer als instructeur aan de beurt. En dat is goed te doen.

In de beginperiode besloeg de roosterperiode het hele jaar. Gebleken is dat de frequentie voor vliegen in de vakantieperiode sterk afneemt en zeker in de winterperiode. Dat is de reden dat we voor 2 afgebakende roosterperiodes hebben gekozen. Eigenlijk bevalt dat al jaren heel erg goed, ook als we onze resultaten (Gebrevetteerde piloten) vergelijken met menige andere modelvliegvereniging.  

Waar kun je terecht met vragen: 

 • Bij een van de dienstdoende instructeurs.
 • Bij Bennie Adelerhof en Alex Janssen en bij Albert Voortman; de kartrekkers voor het veldgebeuren
 • Bij de secretaris van de VMVC-AeroDynamic

Wat kost het nemen van lessen:

Je betaalt voor de allereerste roosterperiode € 60,- en voor elke volgende roosterperiode € 45,- . Dat is als volgt opgebouwd:

 • Aanvragen brevet bij KNVvL  Gratis
 • Logboekje  €10,-
 • Wing (op verzoek) €5,-
 • Onkostenvergoeding instructeurs €45,-

Als je je brevet haalt vragen we dat aan bij de KNVvL. We bestellen er op verzoek meteen de bijpassende Wing bij. Dat kost € 5,- 

Verder heb je om te lessen een logboekje nodig. Dat kost € 10,- 

Voor het lessen blijft dan € 45,- over. In een roosterperiode van 13 weken vallen er in verband met slecht weer gemiddeld 3 lesmomenten af en dan houd je 10 zaterdagen over. Je betaalt dus ongeveer € 4,50 per les zaterdag. Dat geld geven we overigens als onkostenvergoeding aan alle ingeroosterde instructeurs.