Indoor reglement Indoor vliegen VMVC Aero-Dynamic

Vliegers

Modelvliegers maken gebruik van de sporthal op eigen risico en hebben een WA verzekering die modelvliegen dekt en/of zijn KNVvL lid. Tijdens het vliegen geldt het Basisreglement Modelvliegsport 2.0 van de KNVvL aangevuld met specifieke indoorregels zoals in dit reglement vastgesteld en vooral gezond verstand. In voorkomende situaties kan de vliegleiding een vlieger een waarschuwing geven en in (zeer) uiterste geval een vlieger vragen de hal te verlaten.

Vliegers dragen in de hal binnen/sportschoenen die geen strepen maken (geen zwarte zolen).

Publiek

Daar waar mogelijk neemt publiek plaats op de tribune. In elk geval achter de actief vliegende piloten  

Modellen

Vleugelmodellen en heli’s mogen maximaal een massa van 400g hebben.

Tijdverdeling

Afhankelijk van de drukte kan er door iedereen vrij gevlogen worden. Als dat om welke reden dan ook nodig is wordt er in tijdsblokken gevlogen. In ieder blok is er speciale aandacht voor een bepaalde categorie modellen. De indeling wordt gemaakt aan de hand van de verschillende modellen die aanwezig zijn. Te denken valt aan de volgende categorieën:

– 3D vleugelmodellen

– Grote modellen

– Kleine modellen

– Heli’s

– Andere waar nodig

In het geval van het vliegen in tijdsblokken wordt ieder blok aan- en afgekondigd. Heeft u zelf een bijzonder model waarmee u even rustig wilt vliegen, vraag dit dan gerust bij de vluchtleiding.

Vliegen

Met betrekking tot vleugelmodellen gelden de volgende regels:

– Maximaal 5 vliegtuigen tegelijk in de lucht

– Starten uit de ‘startbox’ (aangegeven met pionnen) of achter de afgesproken deelnemers- lijn

– Bij meer dan 2 vliegtuigen in de lucht vliegen we allemaal linksom

– Er wordt nooit gevlogen boven de pits of de tribune

– Na een crash of bij pech: roep “Man op de vloer” en daarna via de kortste weg naar het toestel lopen. Let op: vliegende vliegtuigen hebben voorrang!

Onderhoud en laden

Alleen op de toegewezen plaats mag geladen worden. Lipo accu’s worden bij het laden bij voorkeur in een aardewerk pot of in een brandwerende laadzak geplaatst.

Voor reparaties en vooral bij het omgaan met lijmen moet er alles aan gedaan worden om schade aan de sportvloer te voorkomen. Bij veroorzaakte schade moet dit direct en ter plaatse aan de leiding gemeld worden.   

Schade aan vliegtuigen

Schade is voor eigen risico en kan niet op de organisatie verhaald worden. Als een vlieger betrokken is bij het ontstaan van schade (van een vliegtuig) van een ander, dan gaan die ter plaatse in gesprek: Zij streven ernaar een en ander op te lossen en conflicten te vermijden. 

Zender

Deze moet goedgekeurd voor gebruik voor modelvliegen en mag pas worden aangezet indien men de betreffende frequentieknijper heeft. Deze wordt direct na het landen weer ingeleverd. 2.4 GHz zenders hebben geen knijper nodig.

Eigen verantwoordelijkheid

Ale deelnemers zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van een recreatief vliegevenement. Zij respecteren elkaar maar nemen ook actie als er zaken gebeuren die onwenselijk zijn. Zij spreken de betrokkenen op respectvolle wijze aan, en schakelen de zaalleiding in als dat nodig is.  

Vliegplezier

Niet iedereen is even geoefend in het indoorvliegen. Om het voor iedereen leuk te laten, vragen we iedereen om niet alleen letterlijk om zich heen te kijken, maar ook figuurlijk.

Geef elkaar de ruimte!

De VMVC Aero-Dynamic  wenst u een fijn vlieg evenement toe!