Valkenburg bij Leiden E2k wedstrijd. En q500.

Martijn van Doesburg 1

Robin Janssen 2

Sjef Salemans 3

OP de foto van li naar re: Sjef, Martijn en Robin