Voorzitter

Gijs Heg

Taken:
het zijn van woordvoerder van het bestuur;
het leiden van de bestuursvergaderingen, alsmede van de ledenvergaderingen.

Secretaris

Hans Loois

Taken:
het beheren van de ledenadministratie;
het uitschrijven en organiseren van de ledenvergaderingen en clubavonden;
het ontvangen, versturen en beheren van alle inkomende respectievelijk alle uitgaande correspondentie.

Penningmeester

Henk Overmars

Taken:
het voeren van een financiële administratie;
het toezicht houden op het beheer van de geldmiddelen;
het innen van contributiegelden.

Veldzaken

Gijs Heg

Taken:
het voeren van contact met de Gemeente Nunspeet;
het aanspreekpunt voor de gemeente Nunspeet
voor de VMVC-AeroDynamic;
kartrekker Commissie veldzaken.