Voorzitter:

Martijn Beerthuizen

Taken:
het zijn van woordvoerder van het bestuur.
het leiden van de bestuursvergaderingen, alsmede van de ledenvergaderingen.
het uitschrijven en organiseren van de ledenvergaderingen en clubavonden.

Secretaris

Karol Wozniak

Taken:
het beheren van de ledenadministratie.
het ontvangen, versturen en beheren van alle inkomende respectievelijk alle uitgaande correspondentie.

Penningmeester

Nienke

Taken:
het voeren van een financiële administratie.
het toezicht houden op het beheer van de geldmiddelen.
het innen van contributiegelden.

Veldzaken

Vacant:

Taken:
het voeren van contact met de Gemeenten
het aanspreekpunt namens de club
kartrekker Commissie veldzaken.