Dinsdag 28 maart. Het is weer een hartelijk weerzien met de overige leden van onze vliegclub. Vandaag de algemene ledenvergadering. Een mooie opkomst.

Na wat opwarmen en even bijpraten begint de vergadering zo rond 20.00 uur.

Bijna gereed om te beginnen

Voorzitter heet een ieder welkom en de vergadering komt op stoom. Een ieder leest aandacht mee; digitaal of op papier

Buiten alle ernstige zaken was er ook het afscheid van Joyce als lid van de activiteitencommissie. Joyce bedankt voor alle tijd en moeite die je aan de club hebt gegeven. De voorzitter had een mooi presentje.

En daarna ging de vergadering natuurlijk weer gewoon verder

Nee Sjef, de vergadering is nog niet afgelopen!! We gaan verder. Na nog een enkele ernstige noot namen we afscheid van ..

Inderdaad; Albert. Hij heeft jarenlang het veldcommissie werk verricht. Albert reuze dank en we zullen het zeker voortzetten in jouw trant. En zeker ook bedankt voor alle bemoeienissen voor de website, waarbij je regelmatig nodig bent.

Na nog wat zaken afgewerkt te hebben door de voorzitter was het tijd voor wat gezelligheid. We zijn onze fantastisch bardame gaan opzoeken. Nog wat napraten. De rest van de avond vloog voorbij. Weer een mooie herinnering erbij.