Versie 1.0 van 14 mei 2020

Op je zender een mapje aanmaken Aeroflysim.

Op je zender: subtrim aileron, elevator en rudder op 0 zetten.

Op je zender de 4 trimschakelaar op 0 zetten.

Zender uit.

Aerofly opstarten.

Zender verbinden met dongel met aerofly.

Zender configureren in aerofly.

Opstijgen. Ga naar hoogte 50 meter en vlieg het circuit. Als je weer boven je uitgangspositie bent, zet je de throttle in de middenstand. Het vliegtuig stabiliseert zich. Kijk wat het vliegtuig doet.

Als het zakt, trim met je hoogteroertrim up. Vlieg desnoods nog een circuit en kijk goed op je binoculair wat het vliegtuig doet. Als het vliegtuig een afwijking heeft naar re of li, dan met de ailerontrim en elevatortrim werken.

Nu kun je zonder handen vliegen met de throttle in de middenstand.

Nu kun je al je aandacht richten op het vliegen.

Dit is dus alleen het toestel op een sim instellen. !!!