Gebruikte Afkortingen in Betaflight

PDB: Power distribution Board. Hierop kun je een de lipo solderen en er zijn elektronische aftakkingen voor 12, 5 en 3 volt. Zeer eenvoudig bordje. Meestal zitten er dan ook aparte  regelaars op naar de motoren.

FC: Flight Controller of Flight Controller board

ESC Board is het zelfde als een 4in1 board.

AIO: All-in one Flight Controller board – Hierin zitten ook de individuele regelaars voor je motoren in. Iflight Succex-EF F4 Flightcontroller is dus geen AIO. We sluiten daar een 4inone board op aan. In dit geval: BLheli_S 4in1 DSHOT600 Borstelloze ESC 30.5 voor Rc drone.

4in1: Four in one board is een PDB waarop de regelaars gesoldeerd zijn en waaraan je de motoren rechtstreeks kunt solderen. Wordt via een kabel aangesloten aan een FC. Ook de lipo wordt er aan vastgesoldeerd en het hele systeem krijgt hiervan stroom.

UART= Universial asynchronis Receiver Transmission.  Dit is te vergelijken met een usb plug. Hij verbindt je computer met bepaalde functies op de FC. Op je FC zit een aansluiting R en dat is een UART. Een ESC telemetrie. Je hebt dus een UART voor je Smart audio. In de buurt van je camera-aansluitingen op de FC staat een T . Dat is de uart tx1 of RX1voor je camera. De UART voor je regelaars van de motoren staat bij de overige aansluitingen van de motoren Daar staat de R5 bij. Dus dat is de UART voor de motoren.

R5-TX1-T- T5-TX5-R5-RX5 op je FC refereert aan een UART. Denk eraan dat elke UART maar een functie aan kan.

UART hier gebruikt: R5 voor de motoren. T1 voor de camera.

UART inversion: Een F7 board heeft UART inversion; is makkelijker te configureren wat betreft de UARTS 

VBAT: Battery Voltage Bijvoorbeeld van 2-6 s is van 7-26 volt. Dus een 5V aansluiting geeft 5 volt en een VBAT aansluiting het voltage van je lipo.

VCC: Geeft meestal aan dat je 5 V moet gebruiken.

VI: Video in. Van de camera naar de FC

VO: Video Out. Van de FC naar de zender en je ziet het op de OSD

Voor VI of VO zie je ook vaak Cam -maar zie ook hierna – of Cam onderstreept of VID

Smart audio: heeft niets met audio te maken, maar je kunt met je sticks de kanalen bedienen van de camera. Wil je erg graag hebben! Het is de communicatie tussen de FC en de VTX. De VTX pin wordt aangesloten aan een tx pin van een UART poort op de FC.

Cam: Camera controller. Je kunt de camera via de sticks controleren. Werkt niet altijd; je kunt digital camera control aanschaffen. Werkt perfect.

OSD: On Screen Display. Dit zie je in je googles

CRSF: Crossfire

NC: not connected. Niets mee doen.

PID: Personal identification Dynamics

MSP: Multi Serial Protocol

Cli: Command Line interface: Dump, diff, diff all

RSSI: Sterkte van je zendersignaal